Rolnictwo konwencjonalne


ha20 lux

NIECHAJ GLEBA ŻYZNĄ BĘDZIE!Zastosuj polepszacz glebowy Humus Active zawierający kwasy humusowe, trwałą próchnicę aktywną i pozytywne mikroorganizmy pochodzące z wydalin dżdżownic kalifornijskich. Dzięki Humusowi Active  poprawisz strukturę gleby, zwiększysz jej chłonność wodną, zmaksymalizujesz wykorzystanie substancji mineralnych (wzrost nawet 12-krotny), spowodujesz szybki rozkład resztek organicznych, aktywizujesz życie mikrobiologiczne. Uodpornisz także swoje rośliny na choroby, gdyż pozytywne mikroorganizmy zdominują środowisko, nie pozwalając tym samym na rozwój patogenów.

 CO ZYSKUJESZ-GDY STOSUJESZ HUMUS ACTIVE ?


 • Humus Active zwiększa opłacalność produkcji rolnej.szklanka + pieczatka
 • Powoduje zwiększenie plonów.
 • Podnosi opłacalność produkcji.
 • Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywczą.
 • Gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin.
 • Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę.
 • Stabilizuje pH gleby.
 • Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny.
 • Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha).
 • Powoduje lepsze ukorzenianie roślin.
 • Poprawia kondycje i zdrowotność roślin.
 • Nie posiada okresu karencji.
 • Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).
 • Zwiększa efektywność wykorzystania nawozów mineralnych podnosząc opłacalność produkcji rolnej.
 • Podnosi wytrzymałość roślin na ciężkie warunki pogodowe.
 • Chroni korzenie roślin przed patogenami glebowymi.
 
 

 W 1 ml  HUMUS ACTIVE zawiera:

– miliardy PM-ów Pozytywnych Mikroorganizmów pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.

– miliardy koloidów TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów. Dzięki temu gleba pulchnieje i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Badania EkoTech Produkt objęte programem unijnym dowodzą, że 20L HUMUSU ACTIVE efektywnie zastępuje minimum 10 ton obornika, a na wielu płaszczyznach daje więcej, ponieważ obornik nie zawiera trwałej próchnicy, ani takiej mnogości kultur bakteryjnych.SPOSÓB UŻYCIA:

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 20 l Humusu Active rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką porcją opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha. Humus Active stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną, a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20l Humusu Active. Zabieg Humusem Active zaleca się na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami.

W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk Humusem Active  na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby Humus Active mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.zastepuje-10-ton-obonika

TERMINY STOSOWANIA:
Wiosną- pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.
Jesienią- po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami.ZALECENIA:

 • Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.
 • Opryskiwacz stosowany do oprysku powinien być czysty. Wypłukany od środków ochrony roślin i innych produktów syntezy chemicznej.
 • Zabiegi Humusem Active najlepiej wykonywać wcześnie rano lub wieczorem na wilgotną glebę. Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym korzystnie jest wykonać oprysk przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu, tak aby Humus Active mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.
 • Jesienią najlepiej zastosować na resztki pożniwne lub resztki organiczne i przemieszać z glebą.
 • Stosować w temperaturach powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin. Przechowywać w miejscu zaciemnionym w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Do rozpylania produktu należy użyć dysz średnio lub grubokropliwych minimum 0,4mm lub do RSM.
 • Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
 • Ciecz użytkowa Humus Active nie ma okresu karencji.

Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski Zezw.MRiRW nr G-233/11
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011