Rolnictwo ekologiczne

NIECHAJ GLEBA ŻYZNĄ BĘDZIE

 

Zastosuj polepszacz glebowy Humus Active zawierający kwasy humusowe, trwałą próchnicę aktywną i pozytywne mikroorganizmy pochodzące z wydalin dżdżownic kalifornijskich. Dzięki Humusowi Active  poprawisz strukturę gleby, zwiększysz jej chłonność wodną, zmaksymalizujesz wykorzystanie substancji mineralnych (wzrost nawet 12-krotny), spowodujesz szybki rozkład resztek organicznych, aktywizujesz życie mikrobiologiczne. Uodpornisz także swoje rośliny na choroby, gdyż pozytywne mikroorganizmy zdominują środowisko, nie pozwalając tym samym na rozwój patogenów.

ha20 lux

 

 

 

 

 

 

 

 UNIWERSALNY- EKOLOGICZNY POLEPSZACZ GLEBOWY

 

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach wielkoobszarowych: polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w szkółkach, parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych.

HUMUS ACTIVE zastosowany doglebowo istotnie zwiększa jej pojemność wodną i sorpcyjną. HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach, a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM. Stosując HUMUS ACTIVE w uprawach rolniczych dobamy o zdrowie swoje oraz swoich bliskich zmniejszając  ryzyko pojawienia się chorób cywilizacyjnych.

 

 

 

CO ZYSKUJESZ – GDY STOSUJESZ HUMUS ACTIVE ?

 

 • Humus Active zwiększa opłacalność produkcji rolnej
 • Powoduje zwiększenie plonów
 • Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywcząszklanka + pieczatka
 • Gleba zatrzymuje nawet 12 razy więcej składników pokarmowych w strefie korzeniowej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie nawet o 70% dawki nawożenia przedwegetacyjnego,
 • Zwiększa pojemność wodną nawet 5 krotnie, stanowiąc bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz i  opadów deszczu,
 • Zwiększa próchnicę w glebie i poprawia jej strukturę
 • Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc TAP (trwałą aktywną próchnicę),
 • Stabilizuje pH gleby
 • Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny
 • Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha)
 • Powoduje lepsze ukorzenianie roślin
 • Poprawia kondycje i zdrowotność roślin
 • Zmienia barwę gleby na bardziej brunatną, poprawiając jej właściwości cieplne
 • Nie posiada okresu karencji
 • Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego)

 

  

 

   CZY WIESZ, ŻE??POZYTYWNE MIKROORGANIZMY

 • 1 ml  Humusu Active zawiera miliardy PM-ów (Pozytywnych mikroorganizmów) pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (resztki pożniwne, liście, łodygi) dostarczając roślinom składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.TRWAŁA PRÓCHNICA AKTYWNA
 • 1 ml Humus Active zawiera miliardy koloidów TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m?, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów. Dzięki koloidom próchnicznym gleba staje się żyźniejsza, znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

 • Badania EkoTech Produkt objęte programem unijnym dowodzą, że 20L HUMUSU ACTIVE efektywnie zastępuje minimum 10 ton obornika, a na wielu płaszczyznach daje więcej, ponieważ obornik nie zawiera trwałej próchnicy, ani takiej mnogości kultur bakteryjnych.
 • Produkt jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Ciecz użytkowa HUMUSU ACTIVE nie ma okresu karencji.

 

 

SPOSÓB UŻYCIA:

doglebowo-wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1ha używając opryskiwacz lub wóz asenizacyjny. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak, aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.

dolistnie– w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5l  HUMUS ACTIVE rozcieńczonego w 200 litrach wody. Dokarmianie dolistne Humusem Active stosować od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

rozsady ? podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym Humusu Active. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin oraz przyspiesza ich wzrost.zastepuje-10-ton-obonika

 

Terminy stosowania:

Wiosna – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji  do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Lato – dokarmianie dolistne. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20°C. W dni słoneczne opryski należny wykonywać wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami.

Jesień – pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5° C. Można stosować przy wschodach roślin.

 

Wymagania techniczne:

1- sprawny opryskiwacz z mieszadłem

2- dysze grubokropliwe minimum 0,4mm lub RSM

3- gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

 

Dodatkowe informacje:

Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Stosować w temperaturach powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Przechowywać w miejscu zaciemnionym w temperaturze  nie niższej niż 5°Ci nie wyższej niż 30°C.

Ciecz użytkowa Humusu Active nie posiada okresu karencji.

 

 


Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski
Zezw.MRiRW nr G-233/11
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011