HUMUS ACTIVE NA RESZTKI POŻNIWNE

Humus Active na resztki pożniwne- jeszcze więcej pozytywnych mikroorganizmów, cukry wspomagające rozwój rodzimej mikroflory bakteryjnej, minerały ilaste utrzymujące wodę w glebie.

  • kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,
  • poprawia strukturę gleby,
  • umożliwia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, bakterie Azotobacter asymilują azot z powietrza, pozostałe mikroorganizmy przyśpieszają rozkład materii organicznej i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe w glebie,
  • ogranicza występowanie chorób odglebowych,
  • podnosi pojemność wodną gleby,
  • przygotowuje glebę do siewu.

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 10 l Humus Active na resztki pożniwne rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy roboczej opryskujemy resztki pożniwne na powierzchni 1 ha. Zabiegi Humus Active zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami. Kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby zabieg możemy wykonać krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów.

SPOSÓB UŻYCIA W OKRESIE SUSZY:
W warunkach przedłużającej się suszy należy zwiększyć dawkę Humus Active na resztki pożniwne do 20 l oraz ilość wody do 600 l na 1 ha. Po wykonaniu oprysku możliwie szybko należy wykonać uprawki pożniwne mające na celu przemieszanie produktu z wierzchnią warstwą gleby. Humus Active na resztki pożniwne zalecamy stosować wiosną, latem lub jesienią w celu przyspieszenia rozkładu materii organicznej pozostającej na polu po zbiorze roślin uprawnych.


Nie łączyć w jednym oprysku ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu resztek pożniwnych dawkę Humus Active na resztki pożniwne można zmniejszyć do 5 l /1 ha / 300 l wody. Niezwłocznie po wykonanym zabiegu wypłukać opryskiwacz wodą. Stosować w temperaturach powyżej 5°C.

Zabrania się stosowania polepszacza glebowego Humus Active na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%. Polepszacza glebowego Humu Active nie należy stosować na pastwiskach, zwierzęta gospodarskie nie mogą mieć dostępu przez co najmniej 21 dni do gruntów, na których zastosowano nawóz, jak również być żywione roślinami pozyskanymi z takiego gruntu, zebranych w ciągu 21 dni od zastosowania polepszacza. Nie mogą także stykać się z polepszaczem lub opakowaniem po tym polepszaczu.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
1 – sprawny opryskiwacz z mieszadłem
2 – dysze grubokropliste minimum 0,4 mm lub do RSM
3 – gęstość filtrów poniżej 60 Mesh