Zalety

Najważniejsze zalety polepszacza glebowego: nwp

  • możliwość uprawy roślin nawet na najuboższych glebach (nieużytkach),
  • znaczna poprawa struktury gleby,
  • zwiększenie chłonności wodnej i sorpcyjnej gleby,
  • dostarczenie TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy,
  • dostarczenie PM-ów ? Pozytywnych Mikroorganizmów,
  • duża wydajność (20L Humusu Active = 1 ha)
  • uodpornienie roślin na patogeny,
  • niskie koszty uprawy,
  • znacznie podnosi walory smakowe uprawianych warzyw i owoców.
  • kompleksowo rozkłada resztki pożniwne,

Humus Active zawiera

Zawiera miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów

Zaledwie 1 ml HUMUS ACTIVE zawiera miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów (PM-ów), pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych.

Pozytywne Mikroorganizmy asymilują azot z powietrza i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe).

Pozytywne Mikroorganizmy szybko rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową.

Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych

Zawiera miliardy koloidów TAP ? Trwałej Aktywnej Próchnicy

W 1 ml preparatu Humus Active zawiera miliardy koloidów Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1.000 metrów kwadratowych, która jest niezbędna do trwałego rozwoju Pozytywnych Mikroorganizmów.

Dzięki temu gleba pulchnieje i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.