Wyniki badań

Badania nad wpływem Humus Active na wzrost i plonowanie roślin truskawki, jabłoni i wiśni przeprowadzono w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w ramach projektu pt. ?Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych?, Akronim EkoTechProdukt.

Źródłem finansowania Projektu EkoTechProdukt jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, kontrakt nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00.

badaniazdjecia1

 

badaniazdjecia2

39

4

Drzewka jabłoni ?Topaz? nawożone Humusem Active + Aktywit PM miały większą długość korzeni oraz pole powierzchni i objętość korzeni niż drzewka z pozostałych kombinacji.

Największą liczbę wierzchołków korzeni stwierdzono w kombinacji Humus Active
i Aktywit PM, a najmniejszą w kontroli NPK.

Zaobserwowano korzystny wpływ zastosowanego Humusu Active + Aktywit PM na zmniejszenie średnicy korzeni i zwiększenie liczby wierzchołków korzeni, które są istotnymi parametrami korzeni w pobieraniu wody i składników mineralnych przez rośliny. Mniejsza średnica korzeni i większa liczba wierzchołków korzeni świadczy o większym udziale korzeni drobnych w systemie korzeniowym, co zwiększa efektywność mineralnego odżywiania roślin.

      20               30

skaner korzeniowy                                  Rizoboksy z drzewkami ustawione na stelażu

9

38

 

10

14

11

 

16

36

3

Fot. 1. Arbuskule w korzeniach          Fot. 2. Spory w korzeniach         Fot. 3. Wezykule w korzeniach       Fot. 4. Grzybnia mikoryzowa

roślin truskawki odm. ?ELSANTA?      roślin truskawki odm. ?ELKAT?      roślin truskawki odm. ?ELKAT?       w korzeniach roślin truskawki

odm. ?ELSANTA?

18

41

31

Zastosowanie Humusu Active + Aktywit PM znacznie wpłynęło na zwiększenie pola powierzchni korzeni, objętości korzeni, liczby wierzchołków korzeni, świeżej i suchej masy korzeni roślin truskawki.

43 25