Stosowanie

Zobacz jak stosować Humus Active:ha20 lux

 

 

Uprawy konwencjonalne


SPOSÓB UŻYCIA:

W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 20 l Humusu Active rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką porcją opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha. Humus Active stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną, a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20l Humusu Active. Zabieg Humusem Active zaleca się na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami.

W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk Humusem Active  na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby Humus Active mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.

 

zdjecie-do-strony-ha

 

 

 

 

 

 

TERMINY STOSOWANIA:
Wiosną ? pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.
Jesienią ? po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Na ściernisko ? tuż przed planowanymi uprawkami.

 

Uprawy ekologicznepieczatka


SPOSÓB UŻYCIA:

doglebowo-wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1ha używając opryskiwacz lub wóz asenizacyjny. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak, aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.

dolistnie? w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5l  HUMUS ACTIVE rozcieńczonego w 200 litrach wody. Dokarmianie dolistneHumusem Active stosować od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

rozsady ? podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym Humusu Active. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin oraz przyspiesza ich wzrost.

 

Terminy stosowania:

Wiosna ? pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji  do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Lato ? dokarmianie dolistne. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20°C.

W dni słoneczne opryski należny wykonywać wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Na ściernisko ? tuż przed planowanymi uprawkami.

Jesień ? pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5° C. Można stosować przy wschodach roślin.nwp

 

Dodatkowe informacje:

Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Stosować w temperaturach powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Przechowywać w miejscu zaciemnionym w temperaturze  nie niższej niż 5°Ci nie wyższej niż 30°C.

Ciecz użytkowa Humusu Active nie posiada okresu karencji.

 

Wymagania techniczne:

1- sprawny opryskiwacz z mieszadłem

2- dysze grubokropliwe minimum 0,4mm lub RSM

3- gęstość filtrów poniżej 60 Mesh

 

 

 Uprawa amatorska


HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 2-4 razy dolistnie w okresie wegetacji rośliny powoduje

wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach a po paru latach systematycznego stosowania

możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE

można zwiększyć nawet 2-krotnie z dodatkiem AKTYWITU PM.

 

Sposób użycia:

  • doglebowo – najlepiej stosować wiosną na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz na przełomie

września/października (II termin) rozcieńczając 0,2L. (200 ml.) HUMUSU ACTIVE w 10L. wody w konewce i tak

przygotowaną cieczą użytkową polewamy po gruncie na pow. ok. 40m?.

  • rozsady – podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym

HUMUSU ACTIVE. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin i ich szybki wzrost

  • dolistnie – 2-4 krotnie co około 3 tygodnie w okresie wegetacji rozcieńczając 0,1L. (100 ml.) HUMUSU

ACTIVE w 10L. wody i tak przygotowaną cieczą użytkową zrosić roślinę stosując konewkę lub opryskiwacz na pow.

ok 40m?.

Drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne: w okresie wegetacji zwilżyć obficie liście i gałęzie oraz opryskać jesienią po

zrzuceniu liści . Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym i dolistnym można do cieczy użytkowej dodać AKTYWITU

PM w ilości około 0,2L (200 ml.) na 10L cieczy użytkowej w celu szybkiego namnażania PM-ów (Pozytywnych

Mikroorganizmów).

 

 


Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski
Zezw.MRiRW nr G-233/11
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011