Nowo�ci
 
HUMUS Active

ZDROWE UPRAWY !!!

HUMUS ACTIVE papka UNIWERSALNY
do ogrodu na działkę i pole.

zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

humus active

z Trwałą Aktywną Próchnicą i  Bogatą Populacją Pozytywnych Mikroorganizmów:

Najważniejsze zalety polepszcza glebowego: 

  • możliwość uprawy roślin nawet na najuboższych glebach (nieużytkach),

  • znaczna poprawa struktury gleby,

  • zwiększenie chłonności wodnej i sorpcyjnej gleby,

  • dostarczenie TAP-Trwałej Aktywnej Próchnicy,

  • dostarczenie PM-ów – Pozytywnych Mikroorganizmów,

  • duża wydajność (2L Humusu Active papka = 400 m2 działki)

  • uodpornienie roślin na patogeny,

  • niskie koszty uprawy,

  • znacznie podnosi walory smakowe uprawianych warzyw i owoców.

zawiera:

trwala aktywna próchnicaTAP-Trwałą Aktywną Próchnicę i pozytywne mikroorganizmy PM-y - Bogatą Populację Pozytywnych Mikroorganizmów


Copyright (c)2011 humusactive.pl